:: O Nas :: Pomoc :: FAQ :: Regulamin :: FORUM :: Promocje :: Cennik :: Statystyki :: Program Partnerski :: Kontakt::

.:
Menu :.
Strona główna
O Nas
- dlaczego LinkiSEO.pl ?

Pomoc
FAQ
Regulamin
Forum
Promocje
Cennik
Program Partnerski
Kontakt
Statystyki ogólne

.: Logowanie :.Zapomniałem hasła
Zarejestruj się
P R O M O C J E

KATALOGOWANIE

2 strony w cenie 1 - tylko 20 zł !
* dotyczy rejestracji w systemie

Zarejestruj się
- otrzymujesz 20 zł na start !
więcej...
------------------------------------------
POLIGRAFIA

1000 wizytówek tylko 150,00 zł !
1000 kart rabatowych z kodami kreskowymi - tylko 420,00 zł ! *
* ceny netto
więcej...
------------------------------------------
OPTYMALIZACJA WWW

już od 90,00 zł netto !
więcej...
------------------------------------------
ABONAMENTY NA
KATALOGOWANIE STRON


więcej...
------------------------------------------
Wkrótce kolejne promocje !!!
doładuj komórkę

Polecamy:

Wizytówki

Regulamin

1. Każdy użytkownik poprzez rejestrację w serwisie LinkiSEO.pl zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Każdy użytkownik, który dokona rejestracji, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wymaganym do działania systemu. Administracja ma prawo do przesyłania specjalnych ofert dla użytkowników.

3. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie. Złamanie tej zasady grozi kasacją konta.

4. Zabrania się dodawania stron z erotyką, o treściach nazistowskich, stron z nielegalnym oprogramowaniem i innych niezgodnych z obowiązującym prawem.

5. W przypadku aktywnego korzystania z Programu Partnerskiego w celu wykorzystania w pełni środków gromadzonych na koncie należy przynajmniej raz zasilić swoje konto KODEM DOŁADOWANIA zakupionym poprzez serwis All Pay w celu przekształcenia konta DEMO w konto FULL.

6. Przy sprzedaży środków pieniężnych zgromadzonych w serwisie (aukcje internetowe oraz inne sposoby sprzedaży) nie można czynić tego za mniej niż 2/3 wartości sprzedawanych środków. Każda wykryta próba zejścia poniżej tej ceny będzie karana utratą zgromadzonych czy sprzedanych środków oraz nawet kasacją konta.

7. Zabrania się jakichkolwiek prób oszustwa i ataków na system. Wszelkie wykryte próby będą surowo karane (kasacją konta i permanentnym banem).

8. Faktury VAT wystawiane są na życzenie klienta. Zgłoszenia należy kierować na e-mail podany w kontakcie podając: dane do faktury, kwotę oraz daty i kwoty doładowań wchodzących w skład kwoty na fakturę. Zgłoszenia będą przyjmowane do ostatniego dnia danego miesiąca w celu zafakturowania wpłat za dany miesiąc. Po tym dniu decyzja o wystawieniu faktury za miesiąc poprzedni pozostaje w rękach Administracji serwisu.

9. Abonenci zobowiązani są do uiszczania opłat abonamentowych w terminach wskazanych przez datę aktywności konta. W przypadku ewentualnych opóźnień Abonent ma obowiązek powiadomić o tym fakcie wcześniej Administrację serwisu.
Administracja zastrzega sobie prawo do kasacji konta użytkownika nieterminowo wpłacającego należności abonamentowe w trybie natychmiastowym dla abonamentów krótszych niż 12 miesięcy oraz w trybie 1 miesiąca opóźnienia w przypadku abonamentów zadeklarowanych na okres równy lub dłuższy niż 12 miesięcy.
Abonent wykupując plan abonamentowy jednocześnie przyjmuje Regulamin w całości i niezależnie od posiadania (lub nie) umowy pisemnej - zobowiązany jest do jego przestrzegania.

10. Serwis LinkiSEO.pl nie udziela gwarancji, że wpisy zostaną dodane do katalogów.

11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki spowodowane dodawaniem stron do katalogów. Zobowiązuje się jednak, że dołoży wszelkich starań, aby takie nie występowały.

12. Nadużycia w przypadku korzystania z opcji "Zaproponuj katalog" w szczególności: proponowanie jako katalogów stron nie będących nimi, błędny dobór skryptu w sposób wyjątkowo uporczywy będzie karane finansowo poprzez odjęcie określonej kwoty z konta użytkownika lub nawet kasacją konta. Kary finansowe za opisane tu nadużycia są określane przez Administrację serwisu w sposób uznaniowy. W przypadku braku środków na koncie użytkownika karą może być kasacja konta.
Użytkownik ukarany zostaje powiadomiony drogą elektroniczną wraz z podaniem kary i jej uzasadnieniem.
Użytkownikowi ukaranemu przysługuje prawo do odwołania drogą elektroniczną w terminie 7 dni od nałożenia kary na e-mail podany w Kontakcie.
Po ponownym rozpatrzeniu sprawy przez Administrację serwisu - decyzja pozostaje nieodwołalna.

13. W kwestiach, które nie reguluje regulamin - rozstrzygający głos posiada Administrator serwisu.

14. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © LinkiSEO.pl Strona główna | O Nas | Pomoc | FAQ | Regulamin | FORUM | Program Partnerski | Statystyki | Kontakt